نمایش محصولات

خواص حرارتی که گرافیت مواد بسیار عالی برای کاربردهای دمای بالا.
Graphite’s most notable, and most unique property, has to be its incredible thermal properties.

محصولات بیشتر

چرا ما را انتخاب کنید

Ao hui carbon provides customized products and services for international growth markets.In the past few years, Ao hui carbon company has quickly become one of the most respected suppliers of graphite products worldwide.The company exports over 50% of its production to more than 24 countries of the world.Our ability to source the best raw material from sources worldwide and the skills of our human.

اخبار شرکت

Major players in the solder paste market, size, share, demand, opportunities and forecasts by 2025

UpMarketResearch’s global global electrode paste market report provides a detailed analysis of regional market expansion. Competitive landscape; global, regional and national market size; market growth analysis; market share; opportunity analysis; product launches; recent developments; sale...

Graphite Use In Electronics Applications

Graphite’s unique ability to conduct electricity while dissipating or transferring heat away from critical components makes it a great material for electronics applications including semiconductors, electric motors, and even the production of modern day batteries. 1. Nanotechnology and Semiconduc...